برای اینکه بتوانید هدف یک کمپین تبلیغاتی را عملی کنید شما باید یک برنامه استراتژیک تبلیغاتی داشته باشید. که به نوعی با استفاده از این برنامه استراتژیکی می توانید یک چهارچوب تبلیغاتی را تعیین کنید./برنامه ی استراتژیک تبلیغات/

یک برنامه تبلیغاتی باعث ایجاد طرح خلاقانه در رسانه می شود و علاوه بر این باید بودجه و زمانبندی استراتژی را تعیین کند. پس بد نیست شما با عناصر اصلی برنامه ی استراتژیک تبلیغات آشنا شوید.

استراتژی تبلیغات چیست
به نوعی به دید کلی که کمپین تبلیغاتی دریافت می کند استراتژی تبلیغاتی می گویند. به فرض مثال شما می خواهید میزان فروش یک محصول را تا ۲۵ درصد افزایش دهید پس این به عنوان هدف و دید کلی شما محسوب می شود که به آن استراتژی تبلیغات گفته می شود.

بررسی توسط تیم تبلیغات به صورت اختصاصی
پس از آن که استراتژی تعیین شد و معلوم شد که قرار است چه هدفی را در پیش بگیرید حال تیم تبلیغات باید بررسی کنند که آیا این کار شدنی هست یا خیر؟ پس شرکت تبلیغاتی موظف است که یک بررسی دقیق تر با جزییات انجام دهد تا بفهمد این کار در آینده جوابگو است یا خیر؟

برنامه اصلی
برنامه به مفهوم این است که شما بخواهید چگونه استراتژی خود را پیاده کنید تا به موفقیت برسید. مثلا ممکن است برای معرفی برند خود از تبلیغات در سایت، رادیو محلی یا روزنامه ها شروع کنید.

رسانه های هدف
یکی از عواملی که می توانید برنامه تبلیغاتی خود را در آن عملی کنید رسانه ها هستند. اما توجه کنید که حتما مخاطبین هدف خود را در تبلیغات رسانه ای تعیین کنید.

خلاقیت در اجرای تبلیغات را اجرایی کنید
سعی کنید طرح های خلاقانه ای برای پیاده سازی استراتژی تبلیغاتی خود بکار ببرید تا به نوعی باعث تنوع و همچنین موفقیت در بین مخاطبین شود.

تعیین بودجه ی مورد نیاز
حتما بودجه برنامه را ریز به ریز تعیین کنید. آژانس های تبلیغاتی باید هزینه های را طوری در نظر بگیرند که توانایی انجام آن را داشته باشند.